Ventelisten

[slideshow_deploy id=’306′]

Foreningens eksterne venteliste har i en periode været lukket på grund af et for stort antal tilmeldte, men på grund af udmeldinger over de seneste par år, har ventelisten nu nået et antal, der igen giver mulighed for nye tilmeldinger. Bestyrelsen har derfor igen åbnet ventelisten pr. 13. maj 2020.
Siden starten af andelsboligforeningen Rødbyhøjen i 2005 har boligforeningen haft en venteliste, hvor man ved at stå på listen har fået boligtilbud i den rækkefølge, som man er tilmeldt.
Ved ledigblevne boliger er personerne på ventelisten hidtil blevet kontaktet i den rækkefølge, de er anført – dog kun dem, der har ansøgt om den aktuelle størrelse bolig. I forbindelse med genåbningen af listen har bestyrelsen af praktiske grunde benyttet lejligheden til at ændre reglerne for ”Administration af ventelisten” som anført nedenfor. I forhold til tidligere er ændringen, at man rykker ned i bunden af listen, første gang man siger nej til et boligtilbud.

Bestemmelser for administration af ventelisten

  • Personer, der ansøger om optagelse på ventelisten, må ikke være fyldt 65 år. Ved par gælder aldersgrænsen dog for den yngste.
  • Såfremt en indtegnet på ventelisten får tilbudt en bolig og siger nej til tilbuddet, rykker vedkommende ned i bunden af listen, første gang man siger nej til et tilbud.
  • Boligtilbud gives kun til boliger i den ansøgte størrelse.
  • Personer, der i en årrække har stået på ventelisten uden at acceptere boligtilbud, vil blive slettet af listen, når vedkommende fylder 80 år.
  • Ved par gælder aldersgrænsen dog for den yngste.

Kontakt vedrørende ventelisten bedes rettet til Conni Huusfeldt på mail: rodbyhoj@gmail.com.

Begrundelse

Ændringerne i reglerne er begrundet i bestyrelsens bekymring for den stigende aldersprofil for de personer, der står øverst på ventelisten. En stor del har stået på listen i ca. 12 år uden at acceptere boligtilbud og er tilsyneladende alene opført på ventelisten for engang med tiden at kunne komme i betragtning til en bolig på Rødbyhøjen. En fortsat afvisning af boligtilbud kan måske tolkes derhen, at der ikke er et reelt ønske om at bosætte sig på Rødbyhøjen, men alene et ønske om en slags forsikring for en senere attraktiv ”ældrebolig”.
Det er magtpåliggende for bestyrelsen at påpege, at andelsboligerne ikke må opfattes som ”beskyttede boliger”.

Forventninger til kommende beboere

Det forventes, at ansøgere til boliger på Rødbyhøjen:

  • er indstillet på at efterleve de særlige regler, der gælder for at bo i en andelsboligforening i forhold til at bo i en ejerbolig eller en lejebolig.
  • er bekendt med, at man ved indtræden i en andesboligforening alene erhverver brugsret til en bestemt bolig, men man ejer ikke. Boligen er fortsat foreningens ejendom, og en andelshaver har kun mulighed for at foretage ændringer i de eksisterende forhold efter skriftlig aftale med bestyrelsen.
  • er indstillet på aktivt at deltage i foreningsarbejde, herunder deltagelse i den årlige generalforsamling og efter evne/behov evt. at deltage i bestyrelsesarbejde.
  • på tilfredsstillende vis vedligeholder eget haveområde i henhold til foreningens ”Fællesbestemmelser”.
  • er indstillet på deltagelse i vedligeholdelse af områdets grønne fællesarealer bl.a. efter evne at deltage i 3 årlige ”grønne dage”, hvor beboerne i fællesskab udfører diverse vedligeholdelsesarbejder.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.