Vedligeholdelse af boligerne

[slideshow_deploy id=’310′]

Som det fremgår af vedtægterne og husordenen, er foreningen ejer af og ansvarlig for vedligeholdelsen af boligerne udvendigt, mens den enkelte andelshaver selv skal sørge for den indvendige vedligeholdelse. Haveanlægget samt ydersiden af hækken skal vedligeholdes af den enkelte andelshaver.

Boligerne opvarmes med gas, og det er den enkelte andelshavers ansvar, at gasfyret serviceres løbende, mens udskiftningen af fyrene – når den tid kommer – bekostes af foreningen.

Bestyrelsen sørger for, at der indgås toårige vedligeholdelseskontrakter med et lokalt VVS-firma, for tiden Vejstrup VVS. Dette indebærer, at der inden for den normale arbejdstid uden beregning kan tilkaldes hjælp til at få afhjulpet/udbedret evt. fejl. De enkelte andelshavere kan tilslutte sig denne ordning (det gør mere end 90 %), men det står enhver frit for selv at tegne en servicekontrakt med et autoriseret firma. I givet fald skal dette dokumenteres med en kopi af serviceaftalen til bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder med den udvendige vedligeholdelse af boligerne i henhold til en 30 årig vedligeholdelsesplan. Den opregner de årlige vedligeholdelsesudgifter og sikrer, at vi i tide henlægger de nødvendige midler.

Vi sørger for løbende at holde en rimelig vedligeholdelsestilstand, så udgifterne ikke pludselig vælter ned over foreningen. Dette sker bl.a. ved, at vi hvert år har en maler til at gennemgå samtlige boliger for at følge udviklingen.

Hvis en andelshaver har planer om at foretage konstruktive ændringer af boligen, skal der altid på forhånd skriftligt ansøges bestyrelsen om tilladelse hertil.

Ønsker man at opsætte en markise, skal man i ansøgningen på forhånd oplyse farve, størrelse og fabrikat, gerne sammen med et foto af produktet. Der vil i henhold til husordenen kun blive givet tilladelse til opsætning af markiser i lyse, evt. let stribede farver.

Vedr. det udvendige vedligehold henvises til husordenen, men man skal til stadighed være opmærksom på hækhøjderne som anført i lokalplanen. Man skal specielt være opmærksom på, at de hække, der hænger sammen er i klippet samme højde. Se endvidere enkeltheder i Fællesbestemmelserne.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.