Interesselisten

A/B Rødbyhøjen har siden oprettelsen i 2005 haft en ekstern venteliste, hvor man kunne blive skrevet op, hvis man ønskede at komme i betragtning til en ledigblevet bolig. På et tidspunkt blev ventelisten lukket, fordi listen var blevet for lang. Den blev åbnet igen i foråret 2023, men på den ordinære generalforsamling blev det vedtaget, at listen skulle skifte karakter fra at være en venteliste til at blive en interesseliste.

Hvorfor nu det? Og hvad er forskellen på de to måder at skaffe nye beboere på?
På en venteliste bliver man tilbudt en ledig bolig efter anciennitetsprincippet. Det har medført, at mange faktisk har stået på ventelisten i en lang årrække uden at tage imod de boligtilbud, man har fået tilbudt gennem årene. Herved er aldersgennemsnittet på ventelisten langsomt steget år for år.
I et forsøg på at skabe lidt mere dynamik i foreningen tog vi debatten på årets generalforsamling, og der viste sig et flertal for at skifte til en interesseliste, hvor bestyrelsen efter rådgivning fra et udvalg af beboere uden for bestyrelsen beslutter, hvem der skal have tilbuddet om en bolig, når den bliver ledig.

Hvis man ønsker at blive opført på A/B Rødbyhøjens interesseliste skal man udfylde den formular, der er her på hjemmesiden, og beskrive sig selv/sin husstand ud fra alder, interesser, evner, lyst til at indgå i det fællesskab, der er i en andelsboligforening. I den sammenhæng kan det måske være nyttigt at læse en artikel her på hjemmesiden, der beskriver forskellene på at bo i en lejebolig, i egen bolig eller i en andelsbolig.

Vi vægter medlemmernes interesse for foreningsarbejdet højt. Vi har tradition for stor deltagelse i de årlige generalforsamlinger og andre møder, hvor der informeres om eller drøftes spørgsmål af fælles interesse. Vi afholder 3 årlige ’grønne dage’, hvor vi i fællesskab holder de grønne områder rene og ryddelige. Den grønne dag i juli plejer vi at krydre lidt med socialt samvær omkring grillen, hvor der grilles pølser og brød, hvortil der serveres drikkevarer. Der er herudover en arbejdsgruppe på 10-15 personer, der i fællesskab sørger for, at græsarealerne holdes pænt klippet i sommersæsonen. Denne gruppe slutter årets arbejde af med en julefrokost.

Foreningsarbejdet ledes af en valgt bestyrelse på 5 personer, og det er meget vitalt for foreningen, at der i medlemsgruppen til stadighed kan rekrutteres personer, der er interesserede i at være en del af dette arbejde.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.