Forsikring

[slideshow_deploy id=’312′]

Foreningen er forsikret som erhvervskunde i selskabet Alm. Brand. Vi har kunde nr. 9645 4557 65 og police nr. 037 593 370.

Forsikringen er en såkaldt bygningsforsikring, hvilket indebærer, at der er tegnet forsikring på boligerne med diverse stikledninger. Forsikringen omfatter ikke indbo, hvorfor medlemmerne selv må sørge for at have det dækket optimalt med en familieforsikring, basisforsikring eller hvad det enkelte selskab kalder den slags forsikring.

I tilfælde af en bygningsskade skal den enkelte skadelidte andelshaver selv kontakte forsikringsselskabet på tlf. nr. 5766 6260. Vær opmærksom på ikke at iværksætte nogen form for udbedring af skaden, før selskabet har godkendt, at der er dækning for skaden – og få helst tilsagnet skriftligt. Sørg for, at I får oplyst et skadesnummer, der senere kan refereres til og evt. navnet på den medarbejder, der har behandlet forespørgslen.

Der kan i flere skadestilfælde forekomme en selvrisiko. Bemærk i øvrigt, at der ikke ydes erstatning for skader forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse.

Den aktuelle police er lagt her på hjemmesiden som et særskilt link, man kan åbne ved et klik.

Medlemmerne kan i øvrigt altid rette henvendelse til bestyrelsen, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i forsikringsspørgsmål. P.t. er foreningens kontaktperson til Alm. Brand Kirsten Johnsen (nr. 19 – mob. 2046 2632)

Anden skade

Der forekommer ind imellem tilstopninger i kloaksystemet. Det er vigtigt at holde øje med tilløb til tilstopninger og jævnligt rense systemet. Specielt skal man være opmærksom på at forebygge tilstopninger i baderummet, hvor hårrester med tiden kan medføre en mindre oversvømmelse i selve bruserummet.

Fjern derfor med jævne mellemrum (ca. en gang om måneden) risten, tag plastikhætten op og rengør den. Samtidig renses vandlåsen grundigt, hvorefter plastikhætten sættes tilbage og drejes et par gange for at sikre, at den er sat helt på plads. For at fjerne dårlig lugt, kan det anbefales, at man slutter af med at hælde lidt klorin i afløbet.

Vær i øvrigt løbende opmærksom på, om gummifugen rundt om afløbsristen er intakt. Hvis den bliver utæt, skal man tilkalde en håndværker, der kan udbedre fugen.

Hvis kloakken stopper helt til, skal der tilkaldes hjælp fra et kloakfirma. Se nærmere herom under Tilstoppet kloak.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.