Rødbyhøjens Økonomi

[slideshow_deploy id=’317′]

Foreningens økonomi er baseret på den boligydelse (husleje), som den enkelte beboer betaler månedsvis. Der betales ikke noget bidrag til foreningen udover denne boligydelse, såsom fællesomkostninger o.l.

Foreningens primære udgift er naturligvis terminsydelser til kreditforening og andre tunge udgifter er ejendomsskatter, forsikring, løbende udvendig vedligeholdelse, gadelys, revisorudgifter.

I året 2015 blev foreningens kreditforeningslån omprioriteret som følge af den faldende rente, og dette bevirkede, at der var basis for en markant huslejenedsættelse. Faktisk blev den månedlige husleje reduceret med totalt ca. 62.000 kr. pr måned eller ca. 1000 kr. pr. måned for den enkelte beboer – eller sagt på en anden måde en reduktion på ca. 20 %.

Samtidig med omlægningen benyttede bestyrelsen lejligheden til at øge vor afdragsprofil, så vi betaler hurtigere af på vore lån. Tidligere havde vi en fordeling med 50 % annuitetslån og 50 % afdragsfri lån.

Denne fordeling er nu 60/40, og i gennemsnit betaler vi i fremtiden mere end 1 million i afdrag om året på vort annuitetslån. Dette lån har en restløbetid på ca. 28 år. Det rentefri lån skal refinansieres eller rentetilpasses i 2025. Vores eneste usikkerhed i mange år fremover i relation til Kreditforeningen er således den bidragssats, der skal betales ud over afdrag og renter. Den fik vi forhandlet langt ned, da lånene blev omlagt, men der er ingen garanti for, at den ikke vil stige.

Set i betragtning af ovenstående sammenholdt med, at vi råder over en likvid beholdning på ca. 1,7 mio. kr. ultimo 2016 og det faktum, at vi ikke har problemer med at afsætte ledige boliger gør, at foreningens økonomi må betragtes som overordentlig sund.

Boligydelse ekskl. forbrug d. 1.7.2019

70 m2                                pr. md.            3.180 kr.

87 m2                                –                      3.715 kr.

107m2                               –                      4.435 kr.

127m2                               –                      5.205 kr.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.