Vedligeholdelsen af de grønne områder

[slideshow_deploy id=’311′]

Da vi er en andelsboligforening, betoner vi sammenholdet og solidariteten meget. Der er etableret et græshold på 12-14 personer, der forestår græsslåningen i sommerhalvåret.

Græsholdet er opdelt i to hold, hvor det ene hold tager sig af det nordlige græsareal, der skråner ned mod Midtermosen og skoven, mens det andet hold tager sig af vedligeholdelsen af de to store fællesarealer og de mindre stier mellem andelene og ned mod Rødbyvej.

Der udarbejdes hvert år en plan over græsklipningen uge for uge, og som hovedregel råder det ”nordlige” græshold over den store græsklipper mandag – onsdag middag, mens det store areal bliver slået på en af ugens sidste dage. Som hovedregel klippes der ikke græs i weekenden fra lørdag middag.

Hvis ”ugens græsklipper” vurderer, at græsset ikke er tjenligt til at blive klippet, træffes denne beslutning i samråd med Henning Blåby (nr. 26) eller Jørn Jensen (nr. 2) – og det meddeles på opslagstavlen på redskabsskuret. Ellers kan man forvente, at der i sæsonen slås græs hver uge – på nordskråningen dog kun hver 14. dag.

Også på dette felt er der en del penge at spare. En stor maskine koster ca. 30.000 kr., og den holder i 8-10 sæsoner. I foreningens første leveår havde vi et anlægsgartnerfirma til at stå for de grønne områder, herunder græsklipningen . Vedligeholdelsen af de grønne arealer kostede ca. 45.000 kr. for denne første sæson. Vi tør slet ikke tænke på, hvad det vil løbe op i i nutidskroner.

Derfor har vi også siden 2007 selv forestået vedligeholdelsen af de grønne områder. Vi gør det på den måde, at vi tre gange om året mødes til en fælles arbejdsdag (reelt kun 2-3 timer), hvor vi i fællesskab luger, river, beskærer, fejer mv., så området til stadighed fremstår velplejet. Slutteligt sluttes af med oprydning og bortkørsel af affald – samt en forfriskning.

Vi har kun i ganske få tilfælde hyret en professionel anlægsgartner til specifikke opgaver, såsom sprøjtning af særligt genstridigt ukrudt på de grønne fællesarealer og klipning af de højeste hække.

Årets første ”grønne dag” ligger i april måned, og her ryddes der op efter vinteren, og der gøres forårsklart. På denne arbejdsdag renses og plejes fortovet ved Rødbyvej, et areal, der ellers resten af året skal plejes af de andelshavere, der har en tilgrænsende hæk. Det gælder beboerne i nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 1, 3, 5 og 7.

På sommerens ”grønne dag”, der ligger sidst i juli er hækklipningen hovedtemaet. Der er omkring denne dag opstillet en container på fællesarealet beregnet til hæk- og andet haveaffald. Containeren er til rådighed en uge, så der er tid til også at få sit eget haveaffald kørt bort. Denne dag er der tradition for godt vejr, så der sluttes af med, at vi alle griller pølser og får dem skyllet ned.

Årets sidste ”grønne dag” ligger normalt i slutningen af september. Her rydder vi op og gør klar til vinteren.

Der er en god tradition for, at alle arbejdsføre kvinder og mænd mødes på disse tre arbejdsdage. Dog er det ikke alle, vi ser – selv beboere i den modne alder har jo nok en travl kalender!

Bestyrelsen har ingen aktuelle planer om at indføre en ”bøde” for udeblivelse på disse dage, men den tid kan jo komme, hvis vi ikke holder os for øje, at vi skal løfte i flok og yde den indsats, vi hver især kan klare; stor eller lille. Rødbyhøjen er ikke beskyttede boliger!

Petanquebanen

I foråret 2015 fik vi etableret en petanquebane til brug for beboerne i området – og deres gæster. Der er efterhånden opstået en god tradition for, at man mødes her på søndag eftermiddage og dyster på livet løs. Erfaringen viser, at alderen ikke er nogen hindring. Den flittigste deltager har i hvert fald passeret de 90 år – så kom blot frem af busken!

Der er meget flittige brugere af banen, der aldrig havde prøvet spillet, før vi fik lavet vores egen bane, så det er aldrig for sent!

Det er også muligt på forhånd at reservere banen for et par timer, hvis man eksempelvis har en familiefest eller lignende. I sæsonen er der ophængt en månedsplan på opslagstavlen, og her skal man bare skrive sig på med navn og husnummer.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.