Uddrag af A/B Rødbyhøjens historie

[slideshow_deploy id=’301′]

I foråret 2005 reklamerede fa. Jørgen Jensen, Skårup A/S således i Fyns Amts Avis:

”JØRGEN JENSEN SKÅRUP A/S Bygge-firma opfører et nyt andelsboligprojekt midt på Thurø i det Sydfynske Øhav, nær Thurøbund og badestrand ved Smørmosen.”

Ak ja, der er sket en del siden, men Jørgen Jensens projekt blev hurtigt solgt og realiseret, så der tirsdag den 23. august 2005 kunne afholdes stiftende generalforsamling på hotel Christiansminde for Andelsboligforeningen Rødbyhøjen. Af dirigenten advokat Verner Sørensens referat fra begivenheden fremgår det, at der i alt var repræsenteret 48 af de projekterede andele – heraf 8 ved fuldmagt. De sidste andele var på dette tidlige tidspunkt endnu ikke solgt. Blandt de første andelshavere var knap halvdelen bosat andre steder på Thurø, mens en del var fra andre steder i nærområdet og kun 6 kom fra andre steder i Danmark. På denne generalforsamling blev følgende, den første bestyrelse, valgt: Jørgen Bonnemose (formand), Jørn Jensen (næstformand), Ole Nielsen (sekretær), Annie Jensen (kasserer) og Ole Condrup (menigt bestyrelsesmedlem). Som suppleanter valgtes Hans Frederiksen og Vagn Dahl.

Denne første bestyrelse arbejdede ihærdigt på at få lavet gode retningslinjer for bebyggelsen, som man forestillede sig, den ville udvikle sig. Det medførte lidt frustrationer i begyndelsen, da stort set alle de nye beboere kom fra egne parcelhuse og derfor var vant til selv at træffe alle beslutninger. Nu skulle der lige pludselig tages hensyn til andre …. til fællesskabet. Læs evt. senere her på hjemmesiden det afsnit, der handler om forskellene på at være ejer, lejer og andelshaver.

Nogle af beboerne opfattede de første bestemmelser som værende for stramme. De er siden blevet lempet lidt; det er altid lettere at gå den vej, og det er den nuværende bestyrelses opfattelse, at den første bestyrelse gjorde et nyttigt arbejde. Den har en stor del af æren for, at området i dag tager sig pænt ud og er velholdt og fremstår som et lyst, venligt og harmonisk boligområde.

Der blev etableret nogle gode traditioner med 3 fælles arbejdsdage om året, hvilket både er med til at styrke sammenholdet – og holde huslejen lidt nede.

I begyndelsen løb foreningen ind i nogle misforståelser med naboerne til begge sider. De havde indtil Rødbyhøjen blev etableret haft en kornmark liggende som en særdeles ”fredelig nabo”, hvor de kunne gå tur eller lufte deres hunde o. lign. Efterhånden blev misforståelserne løst, og vi har siden fungeret i fredelig sameksistens med vore naboer på Præstemarken og Gyvelbakken.

Bebyggelsen er opdelt i 4 etaper, hvoraf de to første blev taget i brug af beboerne omkring 1. november 2005 og 1. maj 2006. Entreprenøren, Jørgen Jensen, var vært ved et fælles rejsegilde, der afholdtes under festlige former den 31. maj 2006. Se her omtalen i Fyns Amtsavis fra 7. juni 2006 (Gilde på højen og De magtede ikke den store have). Etape III og IV var på dette tidspunkt under opførelse, men alle, der på det tidspunkt havde købt en andel, var indbudt og deltog i festlighederne. Den sidste etape blev taget i brug 1. december 2006.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.