Fællesbestemmelser

[slideshow_deploy id=’274′]

Fællesbestemmelser for området (husorden)  pr. April 2010

 

Emne

 

Bestemmelse

Klipning af hække
Højde af hæk 

 

Iht. lokalplanen må kun plantes bøgehæk med en maksimal højde på 1,50 m. Hækken kan klippes af den enkelte andelshaver i en højde mellem 1,30 m og 1,50 m. På nordsiden mod Midtermosen dog ca. 1,00 m. Der skal være enighed om højden over en strækning på mindst et dobbelthus, hvis højden på 1,50 m skal fraviges. Samtidig skal der overalt sikres en vis ensartethed i en given husrække, så der ikke forekommer hække i skiftevis større og mindre højder.

Ved hække, der er plantet på en skråning, måles højden fra den øverste vandrette flade som vist på skitsen.

Beboere, der ikke selv er i stand til at klippe deres hække, kan evt. træffe aftale med andre. Ellers meddeles til bestyrelsen inden 1. juli, hvorefter denne sørger for klipning.

Forandring af ydre forhold Alle udvendige ændringer i forhold til det af Jørgen Jensen etablerede skal godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning. Uden godkendelse er dog tilladt at lægge fliser, lægge mindre sten, foretage alm. beplantning samt græssåning.
Markiser Markiser kan opsættes efter forud indhentet godkendelse af bestyrelsen. Der oplyses: fabrikat, type, størrelse og farve. Der godkendes kun markiser i lyse naturfarver. Enten ensfarvede eller svagt stribede.
Pavilloner

 

I sommertiden (30/3 – 27/10) er det tilladt at have små, lyse 3×3 m pavilloner uden sidestykker stående på terrassen
Husdyrhold Det tillades, at der holdes hund og kat, dog ikke avl. Hunde skal overalt udendørs holdes i snor, og efterladenskaber skal bortfjernes. Hundeluftning på fællesarealer er ikke tilladt.

De såkaldte ”muskelhunde” er ikke tilladt.

Opsætning af parabol

 

Ikke tilladt, da bebyggelsen er tilsluttet TDC kabel-tv
Isætning af vindue i carport og

redskabsrum

Det tillades, at der isættes et ca. 80 x 80 vindue. Placering godkendes forud af bestyrelsen. Primært øst- eller vestside eller indvendigt. Vinduesramme males som træværk.
Parkering i området I tilslutning til rundkørslen er etableret 7 gæsteparkeringspladser. Både og campingvogne må ikke henstilles i området for opbevaring.
Plantning af træer

 

Der tillades træer, der opnår en maksimal højde på 4 meter. Det skal sikres, at træerne ikke skygger og tager udsyn fra naboer.
Hegn ved terrasse

 

Der tillades opsat ekstra lamelhegn (som eksisterende) i 1,50 m højde, og i forlængelse af eksisterende hegn. Indtil bøgehækkene gror op tillades anvendelse af flytbare hegn i pileflet. Endvidere tillades læbeplantning ved terrasse.
Egne havearealer, fællesarealer, skråninger m.v.

 

Den enkelte beboer skal selv foretage ukrudtsbekæmpelse til og med ydersiden af egen hæk til græskant, vej eller fortov. Arealet inden for hækkene skal holdes i rimelig stand, der ikke er til gene for naboer.

Stejle skråninger uden for hækkene kan tilplantes med Cotoneaster eler bunddækkende roser (fx Tommelise roser). Sten, jordknolde o. lign må ikke henkastes på fællesarealet, da græsslåmaskinen derved ødelægges

 

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.